Oktober 2019

4. Oktober

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

11. Oktober

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18. Oktober

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 1

Gr. 2

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

25. Oktober

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 1

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30