Oktober 2017

6. Oktober

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 1

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.15

13. Oktober

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.15

20. Oktober

Gr. 6

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.15

27. Oktober

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.15